Winnaar van een Europese tender uitgeschreven door de gemeente Den Haag in maart 2013 waarin zij op zoek was naar een creatief concept passend binnen de gebiedsvisies van gemeente en provincie op een voormalige kavel van Rijkswaterstaat aan de A4 afslag 8 Leidschendam. In opdracht van en in nauwe samenwerking met SENS Real Estate en Stebru Transformatie was Breakout Designs verantwoordelijk voor het schetsontwerp met daarin een wisselwerking van functies als sport, spel, horeca en parkeer- en oplaadvoorzieningen. Bijna 10 jaar later kon het project pas doorgang vinden en kwamen bovengenoemde partijen weer bijeen om een voorlopig ontwerp uit te werken, welke een flinke doorontwikkeling kent met meer groen en kwaliteit van de architectuur en openbare ruimte. Het definitieve en technische ontwerp wordt nu uitgewerkt door het team van AAA architecten te Den Haag, bekend van o.a. Het Strijkijzer.

Rol Schetsontwerp 2013, Voorlopig ontwerp 2022~2023
Opdrachtgever SENS Real Estate / STEBRU Transformatie
i.s.m. AAA Architecten
Opdracht 2013~heden
Status voorbereiding