Woningbouwproject aan de Stieltjesstraat waar de groenzone Laak de Neherkade ontmoet. In deze eerste ontwerpiteratie uit 2019 werd er gezocht naar een volledige invulling van de kavel met sociale huurwoningen en middeldure huur in samenwerking met een woningcorporatie en een mogelijke belegger. Begin 2020 werd echter duidelijk dat een wirwar aan ondergrondse kabels en leidingen deze plannen niet haalbaar maakte. Project ontwikkelt zich nu door in een tweede iteratie.

Rol Architectuur
Opdrachtgever Stebru Transformatie
Opdracht 2019 ~ heden