Schetsontwerp voor een niet nader benoemd centraal vervoersknooppunt. Dit project zal naast een overstappunt voor trein, bus en auto o.a. een theater, expo hal, hotel en retail bevatten.

Rol Concept
Opdrachtgever C Concept Design B.V.
Opdracht 2014