Per 1 Augustus 2023 is Van den Berg Architect | Breakout Designs gevestigd aan de Saturnusstraat 14 in de Binckhorst te Den Haag.