In 2016 schreef de Gemeente Den Haag een prijsvraag uit om een visie te geven voor de ontwikkeling van het terrein rondom het ADO Stadion. SENS Real Estate, STEBRU Transformatie en Breakout Designs sloegen de handen ineen om daar een antwoord op te geven. De visie werd door de gemeente verkozen om nader te bestuderen. In overleg met de opdrachtgevers produceerde Breakout Designs een overkoepelend masterplan met als inzet van deze locatie, naast de Haagse binnenstad en Scheveningen, hét derde uitgaansgebied voor de grote regio Den Haag te maken. Een unieke locatie met een multifunctioneel programma: een ‘Event dome’, een hotel, hoogwaardige openbare ruimten, een foodcourt en het casino garanderen de bezoeker een fantastische tijd. De rol van het stadion is complementair aan de programmatische invulling van het concept.
Belangrijk element is een nieuw te realiseren ringweg welke symbool staat voor een betere ontsluiting van het gebied. Het bestaande busplatform voor uitgaande supporters wordt verplaatst onder de Event dome om de ringweg mogelijk te maken. Alle functies hebben hun entree aan de ringweg. Daarnaast wordt er ruimschoots voorzien in parkeergelegenheid.

Plattegronden

 

Rol Masterplan
Opdrachtgever SENS Real Estate, STEBRU Transformatie
I.s.m. Nota Bene Architectuur
Opdracht 2016